Bouwvergunning

In sommige gevallen heeft u voor het plaatsen van uw tuinhuis of blokhut een bouwvergunning nodig. Deze bouwvergunning is onder andere afhankelijk van de afmetingen, de hoogte en de plaats waar uw tuinhuis of blokhut komt te staan.

 
Het ministerie van VROM heeft een vragenlijst opgesteld en aan de hand van deze vragenlijst kunt u simpel bepalen of in uw geval een bouwvergunning verplicht is.

Heeft u een bouwvergunning nodig? Het aanvragen van een bouwvergunning voor uw tuinhuis of blokhut doet u bij uw gemeente. In het algemeen gaat het hierbij om het aanvragen van een lichte bouwvergunning. Hiervoor moet u een aantal stappen doorlopen;

 

Dien uw bouwplan in bij de gemeente middels een standaard aanvraagformulier. In dit formulier staat tevens welke bijlagen u moet bijvoegen. Dien het ingevulde formulier in bij de gemeente met de bijbehorende bijlagen (zoals een bouwtekening). Mochten er enkele stukken ontbreken dan zal uw gemeente dit aangeven, deze moet u dan indienen binnen de termijn die aangegeven wordt. Uw plan wordt door de gemeente beoordeeld. O.a. of deze voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften. Ook wordt gelet op de constructieve veiligheid volgens de technische minimum eisen uit het bouwbesluit.

Uw gemeente geeft binnen 6 weken uitsluitsel of u een bouwvergunning krijgt. Deze periode gaat in op het moment dat alle stukken ingelverd zijn. 

 

Let op; voor een normale bouwvergunning gelden hogere eisen en is de periode 12 weken!

 

 

Niet in alle gevallen is er een bouwvergunning nodig.  Onder onderstaande voorwaarden heeft u geen bouwvergunning nodig voor een tuinhuis of blokhut;

 1. Het tuinhuis wordt gebouwd bij een bestaande woning.
 2. Er wordt op de grond gebouwd (en dus niet als een extra laag bovenop een bestaand gebouw).
 3. Het tuinhuisje mag uit maximaal één laag bestaan en dus geen verdiepingen hebben.
 4. Het tuinhuis of de blokhut moet gebouwd worden voor de verhoging van het woongenot en niet om bijvoorbeeld een winkel in te beginnen.
 5. Als u bouwt op een achtererf dan moet de afstand tot de weg of openbaar groen minimaal 1 meter zijn.
 6. Als u bouwt naast uw huis dan moet de afstand tot uw 'voorerf' minimaal 1 meter zijn.
 7. Als de vloeroppervlakte meer dan 10 m2 is dan moet de afstand tot het erf van uw buren minimaal 1 meter zijn.
 8. De nokhoogte van uw tuinhuis mag maximaal 3 meter zijn, gemeten vanaf het 'omliggende terrein' (veelal uw tuin).
 9. Uw zij of achtererf mag niet voor meer dan de helft worden volgebouwd met bijgebouwen.
 10. U mag maximaal voor 30m2 aan vergunningsvrije bijgebouwen bouwen.
 11. U mag alleen vergunningsvrij bouwen bij een permanente woning (dus niet bij een woonwagen of vakantiehuis).