Dakgoot

Dakgoot: goot onderaan het dak van een gebouw om regewater af te voeren.

 

Een dakgoot of goot is een langgerekte bakvormige of halfronde constructie, die tot doel heeft, het van een dak komende regen- of smeltwater op te vangen en af te voeren naar op bepaalde plaatsen aangebrachte verticale afvoerpijpen die aangesloten zijn, dan wel uitkomen op de riolering, een regenton of een put.

                                                

Een dakgoot voorkomt dat het regenwater direct van het dak op de grond valt of tegen de gevel waait. Gebeurt dit wel, dan ontstaan op deze plek ongewenste gaten en plassen. Om deze reden werd in het verleden in plaats van een dakgoot bijvoorbeeld een  smalle strook bestrating of verharding met grind of puin aangebracht.